Vegetariánství

Milióny lidí po celém světě se stávají vegetariány, a to ať už ze zdravotních, ekonomických, etických či náboženských důvodů. Lidé dnes mají obecně větší svobodu rozhlédnout se po světě a nebýt zaslepeni zastaralými a přežitými pohledy minulých režimů nebo dávno překonanými tzv. vědeckými poznatky. Vegetariánství u nás bylo po dlouhou dobu považováno za něco výstředního, nezdravého, a pro určité věkové kategorie dokonce i zdraví škodlivého. Dnes díky mnohým zkušenostem a moderním poznatkům pozvolna přicházíme na to, co již před mnoha tisíci lety znali a následovali lidé nejen v Indii. Mnozí si začínají pomalu uvědomovat sebezničující trend, který na sebe moderní západní společnost uvalila, a pátrají po něčem skutečně hodnotném, aby mohli změnit k lepšímu jak svůj vlastní život, tak i okolní prostředí. A vegetariánství by určitě na tomto místě nemělo chybět, neboť právě ono vede ke spokojenějšímu a zdravějšímu bytí.

Více o tématu na stránkách www.HareKrsna.cz: